İzmir'de denize sıfır araziye otel izni

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Gümüldür Mahallesi'nde Hazine'ye ait denize sıfır araziye otel yapılmasına ilişkin Özelleştirme İdaresi tarafından hazırlanan imar planları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile onaylandı.

İzmir'de denize sıfır araziye otel izni
12 Kasım 2021 - 14:35 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 - 15:12
zmir'in gözde tatil merkezleri arasında yer alan Menderes ilçesine bağlı Gümüldür Mahallesi'ne Maliye Hazinesi'ne ait arsa niteliğindeki taşınmaz için otel izni çıktı. Özelleştirme İdaresi tarafından otel yapımına ilişkin hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1.000 ölçekli uygulama imar planları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle onaylandı.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararda şöyle denildi:

“Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan İzmir ili, Menderes ilçesi, Gümüldür Mahallesi, 2862 ada 24 ve 25 parsellere ilişkin "Otel Alanı (E:0.45, Yençok: 5 Kat), Rekreasyon Alanı, Park Alanı, Trafo Alanı, Dere, Kumsal Plaj, Karayolları Yol Kenarı Koruma Kuşağı, Taşıt Yolu ve Yaya Yolu" kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak Özelleştirme idaresi Başkanlığınca hazırlanan ekli 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının onaylanmasına, iş bu karar gereklerinin yerine getirilmesi hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına, 3194 sayılı İmar Kanununun ek 3 üncü maddesi ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3 üncü ve geçici 29 uncu maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.”

YORUMLAR

  • 0 Yorum