Menemen için şok karar Seçim iptal!

Menemen için şok karar… Seçim iptal! Menemen Belediye Başkanı iken tutuklanan CHP’li Serdar Aksoy’un yerine yapılan başkanvekilliği seçiminin kura ile CHP’li Deniz Karakurt’un kazanması sonrası yürütü

Menemen için şok karar Seçim iptal!
17 Aralık 2020 - 13:55

Menemen için şok karar… Seçim iptal!
Menemen Belediye Başkanı iken tutuklanan CHP’li Serdar Aksoy’un yerine yapılan başkanvekilliği seçiminin kura ile CHP’li Deniz Karakurt’un kazanması sonrası yürütülen soruşturma süreci tamamlandı. Mahkeme, seçimdeki kura çekimi bölümü ile ilgili itirazı kabul etti ve “yürütmeyi durdurma” kararı aldı. Böylelikle seçimin yenilenmesinin yolu açıldı.

Menemen Belediye Başkanı iken tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP’li Serdar Aksoy’un yerine yapılan başkanvekilliği seçimi ile ilgili İzmir 2. İdare Mahkemesi kritik bir karara imza attı.

Dört turda yapılan seçimde eşitliğin bozulamaması sebebiyle CHP’li Deniz Karakurt’un kura ile başkanvekili seçilmesinin ardından AK Partili rakip aday Aydın Pehlivan, konuyu mahkemeye taşıyarak seçimin iptalini istemişti. Pehlivan, yasa gereği oylamanın açık ve şeffaf kutuda değil kapalı torbada yapılması şartının ihlal edilmesini gerekçe göstererek seçimin kura kısmının “yürütmesinin durdurulması” istemiyle dava açmıştı.

Menemen Belediyesi ise talep üzerine seçim gününe ilişkin tutanaklar, zarf, oy pusulaları ve kamera kayıtları ise İzmir 2. İdare Mahkemesi’ne iletmişti.

Delilleri değerlendiren mahkeme heyeti, kura çekiminin torba yerine şeffaf bir fanusta yapılması sebebiyle gizli oylama kuralına uyulmadığı ve kuranın kapalı bir torbada yapılmaması sebebiyle yürütmeyi durdurma kararı aldı.

ŞİMDİ NE OLACAK?
Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının ardından başvurucuların isteği kabul edilirse önce yürütmeyi durdurma daha sonra da iptale ilişkin kesin karar alınacak. Böyle olması halinde seçimin kuraya ilişkin kısmı yenilenecek.

YASA NE DİYOR?
Madde 13 — Mecliste oylama usulleri gizli, işaretle ve açık oylama olmak üzere üç türlüdür. Üyeler oylarını bizzat kullanırlar. Ancak, gizli oy kullanmaya fiziki bakımdan engelli olanlar tayin edecekleri kişiler eliyle oy kullanabilirler.

a) Gizli oylama: Meclis üyelerinin oy pusulasına seçeceği kişi veya kişilerin adlarını ya da bir teklif hakkında, kabul, çekimser veya ret yazıp tanıtıcı hiçbir işaret koymadan sandığa atmasıdır.

Gizli oylamalarda kullanılacak oy pusulaları zarfla birlikte başkanlıkça mühürlü şekilde düzenlenir. Oylama bittikten sonra katip üyeler tarafından sandıktan çıkan zarflar sayılır ve üye sayısından fazla olmadığı tespit edildikten sonra açılır. Oy pusulaları sayıldıktan sonra, başkanlık divanı tarafından sonuç açıklanır. Oylarda eşitlik halinde oylama bir defa daha tekrarlanır; yine eşitlik olursa meclis başkanınca kuraya başvurulur. Kura çekimi, birbirinin aynı olan ve üzerinde adlar yazılı bulunan kağıtlar bir torbaya konularak meclis başkanı tarafından çekilmek suretiyle yapılır. Torbadan çekilen isim kazanmış olur

Başkanlık divanı, encümen üyeliği ve denetim komisyonu üyeliği seçimleri gizli oylama ile yapılır. Başka konularda da meclis kararı ile gizli oylama yapılabilir.

b) İşaretle oylama: Meclis üyesinin elini yukarı kaldırarak veya ayağa kalkarak kabul,çekimser veya ret şeklinde oyunu açıklamasıdır. İşaretle oylamada oyları tespit etmek başkanlık divanına aittir. Çoğunluk olup olmadığı hususunda tereddüt olursa, bir defa daha oylama yapılır. Tereddüt giderilemediği takdirde ad okunmak suretiyle açık oylamaya başvurulur.

c) Açık oylama: Üzerinde üyelerin ad ve soyadları yazılı oy pusulalarının sandığa atılması veya varsa elektronik oylama mekanizmasının çalıştırılması ya da üyelerin adlarının okunması üzerine,adı okunan üyenin ayağa kalkarak kabul,çekimser veya ret demesi suretiyle yapılan oylamadır.

Sandık kullanılarak yapılan oylamada, sandık katip üyeler tarafından meclis önünde açılır. Oy pusulaları sayılır ve oy çeşitleri tutanağa ayrı ayrı geçirildikten sonra başkanlık divanı tarafından sonuç açıklanır. İşaretle ve açık oylamalarda eşitlik olması halinde, başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

YORUMLAR

  • 0 Yorum